Identifikace materiálu
Čj. OVA 797/20 PID ALBSBRCAV521
Čj. předkladatele MPO 39037/19/81300/01000 Datum autorizace 9.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení zákaz dvojí kvality výrobků jako nekalé obchodní praktiky
Popis návrh zákona, kterým se zakazuje dvojí kvalita výrobků jako nekalé obchodní praktiky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.8.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 967 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 773 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(184 kB)

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 360 ze dne 20.5.2019
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRZCVT9E.docx 22 kB 3.8.2020
Materiál ma_ALBSBRZCVT9E.docx 39 kB 3.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBRZCVT9E.docx 25 kB 3.8.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRZCVT9E.docx 20 kB 3.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk