Identifikace materiálu
Čj. OVA 842/20 PID ALBSBR59GJP2
Čj. předkladatele 91700/20 Datum autorizace 2.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 917)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem předloženého návrhu je prominout pojistné na sociálním zabezpečení lékárnám s počtem zaměstnanců do 15 osob.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 917 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 776 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(183 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(189 kB)
(51 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.7.2020 – 13.7.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRXA83K9.doc 28 kB 28.7.2020
Stanovisko st_ALBSBRXA83K9.doc 50 kB 28.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk