Identifikace materiálu
Čj. OVA 841/20 PID ALBSBR4JG9PH
Čj. předkladatele 90800/20 Datum autorizace 1.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 908)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem předloženého návrhu je zavést na přechodnou dobu výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení v případě pořízení státních hmotných rezerv z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 908 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 775 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(195 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.7.2020 – 13.7.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPO , MV , MZD , SSHR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRXJ3GF1.doc 27 kB 28.7.2020
Stanovisko st_ALBSBRXJ3GF1.doc 50 kB 28.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk