Identifikace materiálu
Čj. OVA 807/20 PID ALBSBR4J8JBP
Čj. předkladatele 90700/20 Datum autorizace 1.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem předloženého návrhu je rozšířit stávající možnosti základního vzdělání, a to i formou distanční nebo kombinované výuky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.7.2020 Číslo Sněmovního tisku 907 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 754 ze dne 20.7.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.7.2020 – 9.7.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPO , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRQAVD5Z.doc 28 kB 21.7.2020
Stanovisko st_ALBSBRQAVD5Z.doc 32 kB 21.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk