Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBR2MA28B
Čj. předkladatele NSA-0333/2020/01 Datum autorizace 29.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Národní sportovní agentura
Klíčová slova sport
Oblast práva
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací pro rok 2020 z důvodu přechodu agendy vedení rejstříku o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách na Národní sportovní agenturu s účinností od 1.6. 2020.
Popis Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách. Národní sportovní agentura v souladu se zákonem č. 178/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“) vede od 1. června 2020 rejstřík, který do 31. května 2020 vedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.6.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.6.2020 – 21.7.2020 Adresa připomínek eklep@agenturasport.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR2MA28B.docx 67 kB 29.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBR2MA28B.docx 37 kB 29.6.2020
Materiál ma_ALBSBR2MA28B.docx 30 kB 29.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR2MA28B.docx 38 kB 29.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBR2MA28B.docx 24 kB 29.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk