Identifikace materiálu
Čj. OVA 724/20 PID ALBSBQZJF31D
Čj. předkladatele MF-17363/2020/32-1 Datum autorizace 28.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční orgány a správa; zaměstnanost
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby rozšířit tzv. kompenzační bonus též na osoby pracující na DPČ nebo DPP v případě, že jim vznikla povinnost hradit pojistné na nemocenské pojištění.
Popis Cílem návrhu zákona je rozšíření tzv. kompenzačního bonusu i na osoby pracující na DPČ nebo DPP. Kompenzační bonus je navrhován ve výši 350 Kč za den, což při celkové délce obou bonusových období (tj. od 12. března do 8. června 2020) se může vyšplhat až na maximum 31 150 Kč na osobu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 704 ze dne 29.6.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(183 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR2KUHDH.doc 26 kB 29.6.2020
Materiál ma_ALBSBR2KUHDH.docx 44 kB 29.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBR2KUHDH.docx 35 kB 29.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR2KUHDH.docx 33 kB 29.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk