Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQWPP4GA
Čj. předkladatele MSMT-15917/2020-3 Datum autorizace 26.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací pro rok 2020 z důvodu nutnosti narovnat možnosti financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu při zajišťování praktického vyučování.
Popis Předkládá se návrh systému dimenzování rozsahu nepedagogické práce ve středních školách, které realizují praktické vyučování v budovách, které jsou účelově spjaté s realizací praktického vyučování a jsou odlišné od místa poskytování vzdělávání dané střední školy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2020 – 20.7.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQWPP4GA.doc 90 kB 26.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQWPP4GA.docx 45 kB 26.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQWPP4GA.docx 41 kB 26.6.2020
Materiál ma_ALBSBQWPP4GA.docx 26 kB 26.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQWPP4GA.docx 30 kB 26.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQWPP4GA.docx 36 kB 26.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk