Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQWJFXRW
Čj. předkladatele MPSV-2020/42603-510/3 Datum autorizace 30.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova příspěvky; sociální zabezpečení; zdravotní postižení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020
Popis Navrhovaná úprava si klade tři cíle: umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla osobám se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky; umožnit přístup k příspěvku na zvláštní pomůcku osobám bez ohledu na to, v jaké době vzniklo mentální postižení, tj. nejen osobám s mentální retardací ale i demencí; zefektivnit řízení v oblasti příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a průkazu osoby se zdravotním postižením.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.6.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.6.2020 – 29.7.2020 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQWJFXRW.doc 53 kB 30.6.2020
Návrh usnesení us_ALBSBQWJFXRW.doc 34 kB 30.6.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBQWJFXRW.doc 38 kB 30.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQWJFXRW.doc 133 kB 30.6.2020
Materiál ma_ALBSBQWJFXRW.docx 29 kB 30.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQWJFXRW.docx 58 kB 30.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQWJFXRW.doc 80 kB 30.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQWJFXRW.docx 389 kB 30.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQWJFXRW.docx 31 kB 30.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk