Identifikace materiálu
Čj. OVA 687/20 PID ALBSBQEKJK55
Čj. předkladatele 88200/20 Datum autorizace 9.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Patrika Nachera, Barbory Kořanové, Tomáše Martínka, Jana Chvojky, Lukáše Černohorského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 882)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je zrušení osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění poplatníka daně z příjmů fyzických osob a navýšení celkové úhrnné částky příspěvků zaplacených poplatníkem daně z příjmů fyzických osob na své penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, kterou lze odečíst od základu daně, z částky 24 000 Kč na 48 000 Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 882 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 686 ze dne 29.6.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(178 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(30 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.6.2020 – 18.6.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR2JPXBQ.doc 28 kB 29.6.2020
Stanovisko st_ALBSBR2JPXBQ.docx 30 kB 29.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk