Identifikace materiálu
Čj. OVA 628/20 PID ALBSBQDMS3JR
Čj. předkladatele MF-16269/2020/1203 Datum autorizace 8.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova územní samosprávné celky; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá z důvodu naléhavé potřeby kompenzačních opatření zmírňujících finanční dopady situace spojené s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na obce.
Popis Cílem navrhovaného opatření je eliminovat snížení daňových příjmů obcí poskytnutím jednorázového nenávratného příspěvku ve výši 1 200 Kč na jednoho obyvatele dle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 890 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 637 ze dne 8.6.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(186 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQED4WGL.doc 26 kB 9.6.2020
Materiál ma_KORNBQED4WGL.docx 224 kB 9.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQED4WGL.docx 33 kB 9.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk