Identifikace materiálu
Čj. OVA 626/20 PID ALBSBQDJW66I
Čj. předkladatele MF-16064/2020/1104-1 Datum autorizace 8.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Odlišný vývoj plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu od předpokladů daných platným zákonem v souvislosti s dopady šíření nemoci COVID-19.
Popis Na základě aktualizace údajů o daňových výnosech a po zahrnutí vlivů z opatření, která přijala vláda a Parlament, se navrhuje třetí novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020 se schodkem 500 mld. Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 889 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 632 ze dne 8.6.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(166 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQEHTTWX.doc 26 kB 9.6.2020
Materiál ma_ALBSBQEHTTWX.docx 28 kB 9.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQEHTTWX.docx 15 kB 9.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQEHTTWX.docx 33 kB 9.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQEHTTWX_01.xlsx 14 kB 9.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQEHTTWX_02.xlsx 21 kB 9.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQEHTTWX_03.xlsx 16 kB 9.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQEHTTWX_04.xlsx 46 kB 9.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk