Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQAFPB8N
Čj. předkladatele MZCR 23763/2020/LEG Datum autorizace 5.6.2020
Popis
Název materiálu Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Ustanovení § 1 odst. 2 zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Popis Materiál stanoví způsob zahrnutí kompenzace nákladů a výpadků v poskytování hrazených služeb vzniklých v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.6.2020 – 12.6.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , MF , MO , MPSV , MSP , MV , UZSČR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBQUG3WQ8.docx 405 kB 24.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQUG3WQ8.rtf 3568 kB 24.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk