Identifikace materiálu
Čj. OVA 652/20 PID ALBSBQ3NGKU8
Čj. předkladatele 87700/20 Datum autorizace 29.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 877)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem předloženého návrhu je podle předkladatele ústavní zakotvení práva na úhradu peněžitých dluhů v hotovosti tak, aby bylo i do budoucna zachováno právo všech v České republice platit v hotovosti (resp. tomu odpovídající povinnost druhé strany, tj. zejména povinnost obchodníků, tyto hotovostní platby přijímat), při současném zachování práva státu přijmout nezbytná opatření pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Účelem navrhované úpravy naopak není omezovat možnosti státu pro boj proti financování terorismu, daňovým únikům nebo ke snižování rizika korupce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 877 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 673 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(199 kB)
(179 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(201 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2020 – 11.6.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPO , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQTLM2IB.doc 27 kB 22.6.2020
Stanovisko st_ALBSBQTLM2IB.doc 51 kB 22.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk