Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQ2JFLQK
Čj. předkladatele 2020/064825/CNB/001 Datum autorizace 28.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví; družstva; finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh vyhlášky je připraven na základě zmocnění obsaženého v zákoně o bankách a zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a v novele těchto zákonů. Vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí žádosti, formáty a další technické náležitosti žádosti, podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby a vzory tiskopisů žádostí o bankovní licenci, povolení k činnosti družstevní záložny a souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně, anebo k jejich ovládnutí. Vyhláška by měla nabýt účinnosti ke stejnému dni jako předložený návrh zákona, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.
Popis Hlavním důvodem předkládaného návrhu vyhlášky je vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. V rámci této novely se mimo jiné navrhuje vytvoření zmocnění pro Českou národní banku k vydání prováděcího právního předpisu, který upraví náležitosti žádostí o souhlas například s dispozicí s obchodním závodem nebo jeho částí nebo se snížením základního kapitálu. Problematika žádostí o udělení bankovní licence nebo povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva a souvisejících žádostí byla doposud upravena vyhláškou č. 233/2009 Sb., jejíž struktura byla z důvodu značného počtu novel již nevyhovující. Navrhuje se proto vydání nové samostatné vyhlášky, kterou zároveň dojde ke zrušení vyhlášky č. 233/2009 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.5.2020 – 18.6.2020 Adresa připomínek eklep@cnb.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQ2JFLQK.doc 30 kB 28.5.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQ2JFLQK.docx 39 kB 28.5.2020
Materiál ma_ALBSBQ2JFLQK.docx 92 kB 28.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQ2JFLQK.docx 104 kB 28.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk