Identifikace materiálu
Čj. OVA 554/20 PID ALBSBPYDGA7L
Čj. předkladatele 28076/2020-31 Datum autorizace 26.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Občanské právo/Fyzické osoby
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na poskytovatele průvodcovských služeb
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 880 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 584 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(179 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQ7AEKCT.doc 23 kB 2.6.2020
Materiál ma_KORNBQ7AEKCT.doc 62 kB 2.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQ7AEKCT.doc 26 kB 2.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQ7AEKCT.doc 170 kB 2.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk