Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBPSGSBM0
Čj. předkladatele 17998/2020-UVCR Datum autorizace 21.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace na 345. zasedání dne 26. dubna 2019, v souvislosti s naplňováním cílů Inovační strategie České republiky 2019-2030 a dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2020 – 18.6.2020 Adresa připomínek eklep-kmrvv@vlada.cz
Připomínková místa AVČR , GAČR , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , TAČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPSGSBM0.doc 92 kB 21.5.2020
Návrh usnesení us_ALBSBPSGSBM0.docx 22 kB 21.5.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBPSGSBM0.docx 27 kB 21.5.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBPSGSBM0.docx 115 kB 21.5.2020
Materiál ma_ALBSBPSGSBM0.doc 190 kB 21.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBPSGSBM0.zip 2004 kB 21.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBPSGSBM0.docx 32 kB 21.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBPSGSBM0.docx 142 kB 21.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPSGSBM0.doc 54 kB 21.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk