Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBPRK5EC2
Čj. předkladatele MF-1625/2020/32-7 Datum autorizace 19.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova celní politika
Oblast práva Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Zrušení stávající vyhlášky č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, a jejího nahrazení novou vyhláškou obdobného obsahu.
Popis Návrh na zrušení 10 územních pracovišť celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, zejména za účelem efektivnějšího využití personálních kapacit v podobě přesunu systemizovaných míst příslušníků Celní správy České republiky z rušených územních pracovišť do činností kontrolních a dohledových.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.5.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.5.2020 – 9.6.2020 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPRK5EC2.doc 88 kB 19.5.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBPRK5EC2.docx 44 kB 19.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBPRK5EC2.docx 309 kB 19.5.2020
Materiál ma_ALBSBPRK5EC2.docx 35 kB 19.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPRK5EC2.docx 38 kB 19.5.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBPRK5EC2.zip 33 kB 19.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk