Identifikace materiálu
Čj. OVA 585/20 PID ALBSBPJFCCYT
Čj. předkladatele 85400/20 Datum autorizace 12.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je nevyžadovat od pojištěnce předložení potvrzení o uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, a o trvání nebo ukončení takového uzavření v případech, kdy jsou tato zařízení uzavřena na základě plošného mimořádného opatření příslušného orgánu veřejné moci, které má působnost na území celé České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 854 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 612 ze dne 8.6.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(178 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(204 kB)
(61 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2020 – 22.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MŠMT , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQDP4SAW.doc 28 kB 8.6.2020
Stanovisko st_ALBSBQDP4SAW.doc 60 kB 8.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk