Identifikace materiálu
Čj. OVA 541/20 PID ALBSBPJF6V00
Čj. předkladatele 85200/20 Datum autorizace 12.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 852)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zajistit kontinuitu placení zdravotního pojištění u pojištěnců, kteří ukončili pobírání rodičovského příspěvku jako dávky státní sociální podpory.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 852 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2020 – 22.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBPXFAZ8U.pdf 225 kB 25.5.2020
Obálka ob_ALBSBPXFAZ8U.doc 94 kB 25.5.2020
Návrh usnesení us_ALBSBPXFAZ8U.doc 52 kB 25.5.2020
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBPXFAZ8U.doc 60 kB 25.5.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBPXFAZ8U.docx 31 kB 25.5.2020
Materiál ma_ALBSBPXFAZ8U.pdf 493 kB 25.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk