Identifikace materiálu
Čj. OVA 476/20 PID ALBSBPHH7DWI
Čj. předkladatele MF-13236/2020/1104-1 Datum autorizace 11.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Pozdější dostupnost údajů rozhodných pro sestavení státního rozpočtu na rok 2021 z důvodu mimořádných opatření přijatých v nouzovém stavu.
Popis Podstatou návrhu je posunutí termínu předložení návrhu zákona o státním rozpočtu vládě na 30. září 2020 a posunutí termínu pro předložení tohoto návrhu zákona do Poslanecké sněmovny do 30. října 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 533 ze dne 11.5.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
(45 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPHK7DIV.doc 29 kB 11.5.2020
Materiál ma_ALBSBPHK7DIV.docx 24 kB 11.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPHK7DIV.docx 34 kB 11.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk