Identifikace materiálu
Čj. OVA 461/20 PID ALBSBPDAW83W
Čj. předkladatele 18869/2020/LEG Datum autorizace 7.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrhem se reaguje i na skutečnost, že Městský soud v Praze svým rozsudkem některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví zrušil jako nezákonná.
Popis Cílem návrhu zákona je reagovat na dosavadní zkušenosti související s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 a upřesnit a vymezit režim mimořádných opatření k předcházení nebo odvracení bezprostředních dopadů případné epidemie na zdraví obyvatel ČR, jež jsou dosud Ministerstvem zdravotnictví vydávána podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 515 ze dne 7.5.2020
Znění PDF
DOC
(203 kB)
(168 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPDKB7U2.docx 12 kB 7.5.2020
Materiál ma_KORNBPDKB7U2.doc 174 kB 7.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPDKB7U2.doc 164 kB 7.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBPDKB7U2.doc 78 kB 7.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk