Identifikace materiálu
Čj. OVA 552/20 PID ALBSBPCLMZEI
Čj. předkladatele 84600/20 Datum autorizace 6.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 846)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je rozšíření okruhu příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmu fyzických osob o příjem osoby vykonávající činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů, plynoucí za výkon činnosti v období, kdy byl vyhlášen nouzový stav.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 846 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 587 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(177 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(205 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.5.2020 – 20.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQ6KH4AH.doc 28 kB 1.6.2020
Stanovisko st_ALBSBQ6KH4AH.doc 34 kB 1.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk