Identifikace materiálu
Čj. OVA 551/20 PID ALBSBPCLKQ4X
Čj. předkladatele 84500/20 Datum autorizace 6.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslance Jiřího Strýčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 845)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení Rejstříku trestů jako organizační složky státu a převedení jeho agendy - vedení evidence trestních odsouzení a vedení evidence přestupků - na Ministerstvo spravedlnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 845 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 586 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(198 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.5.2020 – 20.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV , NSOUD , NSZ , ÚOOÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQ6KD5E3.doc 28 kB 1.6.2020
Stanovisko st_ALBSBQ6KD5E3.doc 62 kB 1.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk