Identifikace materiálu
Čj. OVA 540/20 PID ALBSBPCLGUUN
Čj. předkladatele 84400/20 Datum autorizace 6.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (sněmovní tisk č. 844)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 upravit parametry některých již přijatých zákonů a stanovit další opatření napomáhající stabilizovat ekonomiku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 844 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 585 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(178 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(219 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.5.2020 – 20.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQ6KAXEM.doc 28 kB 1.6.2020
Stanovisko st_ALBSBQ6KAXEM.doc 60 kB 1.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk