Identifikace materiálu
Čj. OVA 448/20 PID ALBSBPAH6B2Z
Čj. předkladatele MPSV-2020/90102-521/2 Datum autorizace 4.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; zaměstnanost
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Popis Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 na základě aktuální potřeby ochrany práv zaměstnanců na výplatu dlužných mzdových nároků podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 505 ze dne 4.5.2020
Znění PDF
DOC
(200 kB)
(166 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPAMQCII.doc 22 kB 4.5.2020
Materiál ma_KORNBPAMQCII.docx 29 kB 4.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPAMQCII.docx 387 kB 4.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk