Identifikace materiálu
Čj. OVA 445/20 PID ALBSBPAEMV74
Čj. předkladatele MF-12514/2020/32-1 Datum autorizace 4.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; podnikání
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Eliminace negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními přijatými v nouzovém stavu.
Popis rozšíření tzv. kompenzačního bonusu i na fyzické osoby, které jsou společníky společností s ručením omezeným s jedním či dvěma společníky, popřípadě se společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 850 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 504 ze dne 4.5.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(164 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPAMFKWU.doc 26 kB 4.5.2020
Materiál ma_ALBSBPANZKA8.docx 51 kB 4.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBPAMFKWU.docx 33 kB 4.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPAMFKWU.docx 33 kB 4.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk