Identifikace materiálu
Čj. OVA 440/20 PID ALBSBP9PN8IR
Čj. předkladatele MF-12382/2020/32-2 Datum autorizace 3.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Popis Návrh zákona prodlužuje období, během kterého nebudou poplatníci mít povinnost plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení podle zákona o evidenci tržeb, do 31. prosince 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 849 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 503 ze dne 4.5.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPAMCDXF.doc 26 kB 4.5.2020
Materiál ma_ALBSBPAMCDXF.doc 63 kB 4.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBPAMCDXF.doc 35 kB 4.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPAMCDXF.docx 33 kB 4.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk