Identifikace materiálu
Čj. OVA 514/20 PID ALBSBP5LVW5S
Čj. předkladatele 84200/20 Datum autorizace 29.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je podle předkladatele snížení daně z příjmu pro malé podniky, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 mil. Kč, a to na 15 %.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 842 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 560 ze dne 25.5.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2020 – 13.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPY8TFIP.doc 28 kB 26.5.2020
Stanovisko st_KORNBPY8TFIP.doc 46 kB 26.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk