Identifikace materiálu
Čj. OVA 512/20 PID ALBSBP5LR898
Čj. předkladatele 83600/20 Datum autorizace 29.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zvýšit některé slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to základní slevu na poplatníka, slevu na manžela, základní a rozšířenou slevu na invaliditu, slevu na držitele průkazu ZTP/P a slevu na studenta.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 836 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 558 ze dne 25.5.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2020 – 13.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MŠMT , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPY8QLG6.doc 27 kB 26.5.2020
Stanovisko st_KORNBPY8QLG6.doc 62 kB 26.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk