Identifikace materiálu
Čj. OVA 427/20 PID ALBSBP5DL842
Čj. předkladatele MK-S 4476/2020 Datum autorizace 29.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura; účelová podpora
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Vytvoření podmínek pro zachování existence pořadatelů kulturních akcí, kteří jsou výraznou měrou závislí na vybraném vstupném.
Popis Návrh zákona se předkládá s cílem odložit povinnost vrácení již zaplaceného vstupného, a to pořadateli kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 848 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 486 ze dne 30.4.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPAA2EH6.docx 13 kB 4.5.2020
Materiál ma_ALBSBPAA2EH6.doc 64 kB 4.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPAA2EH6.docx 29 kB 4.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk