Identifikace materiálu
Čj. OVA 480/20 PID ALBSBNYBRFR7
Čj. předkladatele 82700/20 Datum autorizace 24.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 827)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je do výčtu stavebních záměrů, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona, doplnit stavbu na veřejném prostranství nebo na pozemku veřejné zeleně a parku, sloužící jako sociální nebo jiné hygienické zařízení k užívání veřejnosti a související technické zařízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.5.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 827 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 541 ze dne 18.5.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.4.2020 – 6.5.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MMR , MV , MZD , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPQGM2IF.doc 26 kB 18.5.2020
Stanovisko st_ALBSBPQGM2IF.doc 46 kB 18.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk