Identifikace materiálu
Čj. OVA 802/20 PID ALBSBNYA7P60
Čj. předkladatele MZP/2020/410/365 Datum autorizace 24.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Plán legislativních prací
Popis Hlavním cílem navrhované právní úpravy je uvést vnitrostátní právní úpravu do souladu se změnou přílohy II a novou přílohou VI Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který je znám také jako „Madridský protokol“
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.4.2020 – 26.5.2020 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBRDAZ7VM.doc 94 kB 10.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBRDAZ7VM.docx 17 kB 10.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBRDAZ7VM.docx 15 kB 10.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBRDAZ7VM.docx 32 kB 10.7.2020
Materiál ma_ALBSBRDAZ7VM.docx 30 kB 10.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBRDAZ7VM.docx 73 kB 10.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBRDAZ7VM.docx 53 kB 10.7.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBRDAZ7VM.doc 295 kB 10.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRDAZ7VM.docx 308 kB 10.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk