Identifikace materiálu
Čj. OVA 399/20 PID ALBSBNXAFTMD
Čj. předkladatele MF-9238/2020/1601-9 Datum autorizace 23.4.2020
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ceny
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Z důvodu eliminace dopadů mimořádných opatření přijatých vládou na obyvatele.
Popis Návrh na zavedení cenového moratoria nájemného z bytů na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 445 ze dne 23.4.2020
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBNYDYEEH.docx 19 kB 24.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNYDYEEH.docx 33 kB 24.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk