Identifikace materiálu
Čj. OVA 394/20 PID ALBSBNWQJ9XM
Čj. předkladatele 22442/2020-31 Datum autorizace 22.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh NV o poskytování dotací některým fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova dotace; financování a investice
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Potřeba přijmout úpravu, která by snížila ekonomické dopady epidemie na některé právnické osoby.
Popis Návrh NV o poskytování dotací některým právnickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2
Poznámky Dopis na LRV je vložen v další příloze materiálu.
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.4.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBP3A96DH.docx 57 kB 27.4.2020
Návrh usnesení us_ALBSBP3A96DH.docx 19 kB 27.4.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBP3A96DH.docx 20 kB 27.4.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBP3A96DH.docx 47 kB 27.4.2020
Materiál ma_ALBSBP3A96DH.docx 28 kB 27.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNWQJ9XM.docx 160 kB 22.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBNWQJ9XM.docx 161 kB 22.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk