Identifikace materiálu
Čj. OVA 381/20 PID ALBSBNUHHR8I
Čj. předkladatele MF-11001/2020/32-1 Datum autorizace 20.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá ve vazbě na vyhlášený nouzový stav s cílem eliminovat jeho negativní dopady.
Popis Cílem návrhu zákona je dočasné odložení realizace prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu na dani z přidané hodnoty a institutu zálohy na daňový odpočet, které jsou nově implementovány do daňového řádu a zákona o dani z přidané hodnoty (viz sněmovní tisk č. 580).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 434 ze dne 20.4.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNUJZYOH.doc 26 kB 20.4.2020
Materiál ma_ALBSBNUJZYOH.docx 34 kB 20.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNUJZYOH.docx 33 kB 20.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk