Identifikace materiálu
Čj. OVA 783/20 PID ALBSBNUG5YVS
Čj. předkladatele ÚOHS-L0034/2020 Datum autorizace 20.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova hospodářská soutěž
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2020
Popis Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu a další změny zákona odůvodněny dosavadní aplikační praxí
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.4.2020 – 20.5.2020 Adresa připomínek eklep@uohs.cz
Připomínková místa AMSP , Asociace-kraju , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSA , NÚKIB , praha-city , RRTV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOOÚ , ÚPDI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBR6GKT9A.docx 73 kB 3.7.2020
Návrh usnesení us_ALBSBR6GKT9A.docx 31 kB 3.7.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBR6GKT9A.docx 29 kB 3.7.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBR6GKT9A.docx 104 kB 3.7.2020
Materiál ma_ALBSBR6GKT9A.docx 83 kB 3.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBR6GKT9A.docx 119 kB 3.7.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBR6GKT9A.docx 38 kB 3.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBR6GKT9A.docx 80 kB 3.7.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBR6GKT9A.docx 62 kB 3.7.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBR6GKT9A.docx 160 kB 3.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBR6GKT9A.pdf 151 kB 3.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk