Identifikace materiálu
Čj. OVA 376/20 PID ALBSBNUBW4Q6
Čj. předkladatele MF-10782/2020/7101-2 Datum autorizace 20.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Na základě aktuální situace vyvolané pandemií nemoci COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem.
Popis Cílem je vytvořit efektivní nástroje k podpoře podnikatelských subjektů formou státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých bankami, zahraničními bankami prostřednictvím jejich poboček působících v České republice nebo spořitelními a úvěrními družstvy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 435 ze dne 20.4.2020
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNULJSJE.docx 23 kB 20.4.2020
Materiál ma_ALBSBNULJSJE.docx 53 kB 20.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNULJSJE.docx 61 kB 20.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk