Identifikace materiálu
Čj. OVA 375/20 PID ALBSBNUB6BEW
Čj. předkladatele MF-10749/2020/32-1 Datum autorizace 20.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Opatření zmírňující dopady vyhlášeného nouzového stavu.
Popis Prodloužení časového úseku, během něhož jsou prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu zmírňovány dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 433 ze dne 20.4.2020
Znění PDF
DOC
(209 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNUJ7H4E.doc 26 kB 20.4.2020
Materiál ma_ALBSBNUJ7H4E.docx 36 kB 20.4.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBNUJ7H4E.docx 24 kB 20.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNUJ7H4E.docx 33 kB 20.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk