Identifikace materiálu
Čj. OVA 346/20 PID ALBSBNHF6A5I
Čj. předkladatele MF-9939/2020/32-1 Datum autorizace 9.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby přijmout opatření zmírňující dopady vyhlášeného nouzového stavu.
Popis Návrh se týká osob, které v souvislosti s novou sazbou spotřební daně z cigaret budou nárokovat vrácení hodnoty tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 825 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 410 ze dne 9.4.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNNEZ9AQ.doc 26 kB 14.4.2020
Materiál ma_ALBSBNNEZ9AQ.docx 35 kB 14.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNNEZ9AQ.docx 34 kB 14.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBNNEZ9AQ.docx 21 kB 14.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk