Identifikace materiálu
Čj. OVA 428/20 PID ALBSBNHEEUL1
Čj. předkladatele MF-9105/2020/32-5 Datum autorizace 29.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; nemovitosti
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Reakce na nouzový stav vyhlášený v důsledku boje s novým koronavirem.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zrušení odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů, prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 866 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 496 ze dne 30.4.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJB5LYE.doc 26 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPJB5LYE.doc 215 kB 12.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPJHD2PI.doc 332 kB 12.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJB5LYE.docx 49 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk