Identifikace materiálu
Čj. OVA 633/20 PID ALBSBNGEVNNQ
Čj. předkladatele MF-28461/2019/3501-5 Datum autorizace 9.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; kapitálový trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Realizace legislativních opatření vyplývajících z vládou schválené Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023.
Popis Návrhy legislativních opatření z nichž nejvýznamnější návrhy jsou zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.4.2020 – 13.5.2020 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , FA , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQFCD8QT.docx 74 kB 10.6.2020
Návrh usnesení us_KORNBQFCD8QT.docx 22 kB 10.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQFCD8QT.docx 21 kB 10.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQFCD8QT.docx 129 kB 10.6.2020
Materiál ma_KORNBQFCD8QT.docx 122 kB 10.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBQFCD8QT.docx 181 kB 10.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQFCD8QT.zip 55 kB 10.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQFCD8QT.docx 347 kB 10.6.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBQFCD8QT.docx 61 kB 10.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQFCD8QT.docx 302 kB 10.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQFCD8QT.zip 62 kB 10.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk