Identifikace materiálu
Čj. OVA 332/20 PID ALBSBNEAZZ8O
Čj. předkladatele 14965/2020-LEG Datum autorizace 6.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 č. 194, publikovaným pod č. 69/2020 Sb. pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2
Popis Návrh umožní s cílem zajistit výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických pracovníků ze 3 zemí, kteří dosud nesložili aprobační zkoušky po dobu nouzového stavu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 819 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 383 ze dne 6.4.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBNEJ9TBU.doc 23 kB 6.4.2020
Materiál ma_KORNBNEJ9TBU.doc 121 kB 6.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNEJ9TBU.doc 166 kB 6.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk