Identifikace materiálu
Čj. OVA 327/20 PID ALBSBNBGPJXU
Čj. předkladatele MV-56335-1/LG-2020 Datum autorizace 3.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby.
Popis Tento zákon má ve smyslu čl. 10 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky stanovit jednoznačný právní základ pro odložení konání doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 32.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 821 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 382 ze dne 6.4.2020
Znění PDF
DOC
(200 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNEJG72S.docx 12 kB 6.4.2020
Materiál ma_ALBSBNEJG72S.doc 61 kB 6.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNEJG72S.docx 34 kB 6.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk