Identifikace materiálu
Čj. OVA 315/20 PID ALBSBN9H7VXN
Čj. předkladatele MF-8332/2020/3603-1 Datum autorizace 1.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Zmírnění negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opařeními v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Popis Novela rozšíří omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 811 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 366 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNABGVK9.doc 26 kB 2.4.2020
Materiál ma_ALBSBNABGVK9.docx 51 kB 2.4.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBNABGVK9.docx 44 kB 2.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNABGVK9.docx 22 kB 2.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk