Identifikace materiálu
Čj. OVA 316/20 PID ALBSBN9GC2OH
Čj. předkladatele MF-8905/2020/37-1 Datum autorizace 1.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova rozpočtová politika; státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby vyvolané vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s bojem s COVID-19.
Popis Cílem návrhu zákona je zmírnit konsolidační úsilí veřejných financí po roce 2020. Česká ekonomika v roce 2020 pravděpodobně projde bezprecedentním propadem, s nímž se pojí značné deficity veřejných financí, na něž není možné reagovat tradiční soustavou fiskálních pravidel. Ve schodkovém hospodaření se promítají nejenom přímé náklady spojené s řešením omezení šíření onemocnění, ale i náklady vyvolané razantním útlumem ekonomiky České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 812 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 367 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNAAW3O4.docx 26 kB 2.4.2020
Materiál ma_ALBSBNAAW3O4.docx 37 kB 2.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNAAW3O4.docx 34 kB 2.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk