Identifikace materiálu
Čj. OVA 312/20 PID ALBSBN9EKJDD
Čj. předkladatele MPSV-2020/64908-521/2 Datum autorizace 1.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Aktuální potřeba úprav v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na přijatá mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.
Popis Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby úprav v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na přijatá mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 809 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 375 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN9SBXWB.doc 22 kB 2.4.2020
Materiál ma_ALBSBN9SBXWB.docx 34 kB 2.4.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBN9SBXWB.docx 35 kB 2.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN9SBXWB.docx 387 kB 2.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk