Identifikace materiálu
Čj. OVA 310/20 PID ALBSBN9DNM6J
Čj. předkladatele MZDR 13530/2020 Datum autorizace 1.4.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Stanovuje se seznam léčivých přípravků u nichž se zakazuje jejich dodání do jiného členského státu EU nebo do jiné než členské země EU, a to z důvodu zajištění dostupnosti léčivých přípravků potřebných pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19.
Popis Stanovuje se seznam léčivých přípravků u nichž se zakazuje jejich dodání do jiného členského státu EU nebo do jiné než členské země EU, a to z důvodu zajištění dostupnosti léčivých přípravků potřebných pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 372 ze dne 1.4.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBN9MCF9U.docx 89 kB 1.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN9MCF9U.docx 147 kB 1.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk