Identifikace materiálu
Čj. OVA 302/20 PID ALBSBN8L8YRX
Čj. předkladatele MF-8768/2020/32 Datum autorizace 31.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; podnikání
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby přijmout kompenzační opatření zmírňující dopady vyhlášeného nouzového stavu na osoby samostatně výdělečně činné
Popis Cílem návrhu zákona je prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 Kč za každý (kalendářní) den v rámci období, od 12. března do 30. dubna 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 31.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 808 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 351 ze dne 31.3.2020
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN9CZCGF.doc 26 kB 1.4.2020
Materiál ma_ALBSBN9CZCGF.docx 48 kB 1.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN9CZCGF.docx 33 kB 1.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk