Identifikace materiálu
Čj. OVA 352/20 PID ALBSBN89ZUJR
Čj. předkladatele 79300/20 Datum autorizace 31.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ---
Oblast práva ---
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zřízení nové evidence ověřených podpisů, určení Notářské komory jako apostilačního orgánu a zavedení dalších prvků elektronizace notářské činnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.4.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 793 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 424 ze dne 20.4.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(177 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(178 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.3.2020 – 14.4.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , Komora-NK , MF , MPO , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNULGBIY.doc 27 kB 20.4.2020
Stanovisko st_ALBSBNULGBIY.doc 42 kB 20.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk