Identifikace materiálu
Čj. OVA 283/20 PID ALBSBN6MTYVL
Čj. předkladatele MSMT-14512/2020-1 Datum autorizace 29.3.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova studium; vysoké školství; zdravotní pojištění
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání; Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Důvodem předložení zákona je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti s přijímáním krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy a následným vyhlášením nouzového stavu.
Popis Návrh zákona je dalším opatřením reagujícím na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, v tomto případě se jedná o řešení komplikací způsobených v oblasti vysokého školství. Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů má v jejich případě dopad na přijímací řízení, na přijímání a zápis studentů ke studiu, na konání státních a dalších zkoušek a na průběh akademického roku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 803 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 328 ze dne 30.3.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBN89QHMX.docx 12 kB 31.3.2020
Materiál ma_ALBSBN89QHMX.doc 78 kB 31.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBN89QHMX.docx 35 kB 31.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk